Tag: ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตร่วมกับททท. จัดมหกรรมการท่องเที่ยว ‘ภูเก็ต…เด็ดทั้งเกาะ’ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ ลานพาร์ค...

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยว ‘ภูเก็ต...เด็ดทั้งเกาะ’ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ตอบรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายสินค้า และบริการให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในราคาพิเศษ หวังกระตุ้นการใช้จ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตภายในช่วงที่เหลือของปีนี้ รวมถึงเผยยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงรุกแบบเร่งด่วนภายใต้ ‘ภูเก็ตโมเดล..ทางรอดท่องเที่ยวไทย’ เพื่อเป็นโมเดลนำร่องให้กับการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้น และจูงใจให้ผู้บริโภคไทย และชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น โดยงานมหกรรมการท่องเที่ยว ‘ภูเก็ต...เด็ดทั้งเกาะ’ จัดระหว่างวันที่...
- Advertorial -