Tag: ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

เปิดใจ ภาวุธ ทำไม Rakuten ถึงถอยทัพ?

หลังจาก ราคุเท็น (Rakuten) อีคอมเมิร์ซชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่นประกาศถอยทัพจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ทำให้ TARAD.COM ของภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ซึ่งถูกควบรวมกิจการกับ Rakuten ไปเมื่อปี 2009 ต้องยุติลง  ล่าสุด ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งได้ซื้อกิจการกลับคืนมาบริหารใหม่ทั้งหมด 100%ภาวุธ เปิดใจกับ BrandBuffet ว่า สาเหตุของการถอยทัพ Rakuten ครั้งนี้...
- Advertorial -