Tag: ภาพยนตร์​สั้น

#กำลังใจที่เข้าใจ 3 แนวคิดให้กำลังใจ “คนป่วย” อย่างเข้าใจและมีพลัง จากรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เราทุกคนน่าจะเคยมีปัญหาจากความไม่เข้าใจกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่ เพื่อน แฟน หรือคนรอบข้างซึ่งหลายครั้งก็ทำให้เราหงุดหงิด เสียใจ และผิดหวังในตัวกันและกัน ยิ่งถ้าหากเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่อีกฝ่ายต้องการกำลังใจ แต่เพราะความไม่เข้าใจความรู้สึกหรือความคิดของเขา ทำให้เราไม่สามารถปลอบโยนได้อย่างตรงจุด หรือยิ่งปลอบแต่ทำไมยิ่งบั่นทอนไปกันใหญ่ สร้างความเจ็บปวดทั้งที่ไม่ได้เจตนา ถ้าอย่างนั้น “กำลังใจ” คงไม่สามารถเป็นกำลังของหัวใจที่ส่งไปถึงผู้รับได้อย่างที่เราหวังได้ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาให้ทางโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ริเริ่มแคมเปญที่ชื่อว่า #กำลังใจที่เข้าใจ ด้วยความเชื่อมั่นว่า กำลังใจที่ดีที่สุดที่จะสามารถเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้รับได้นั้น ต้องเริ่มต้นจาก “ความเข้าใจ” เป็นพื้นฐานสำคัญอันดับแรกแคมเปญ #กำลังใจที่เข้าใจ...