Tag: พิซซ่า ฮัท ประเทศไทย

พิซซ่า ฮัท บริการ “ส่งพิซซ่าแบบไร้สัมผัส” ช่วงการระบาดของ COVID-19 [PR]

พิซซ่า ฮัท โดย พีเอช แคปปิตอล เสนอบริการ “ส่งพิซซ่าแบบ ไร้สัมผัส” เพื่อส่งอาหารที่สะอาดและปลอดภัยให้กับลูกค้า ด้วยความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทั้งลูกค้าและพนักงานจัดส่งพิซซ่า ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศนางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า “สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกค้าเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุด การบริการส่งพิซซ่าแบบไร้สัมผัส เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ พิซซ่า...
- Advertorial -