Tag: พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิต พานาโซนิค เดินหน้ามอบทุน ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต [PR]

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย เดินหน้ามอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต (Panasonic Future Gear Scholarship)” แก่น้องนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นทุนที่สนับสนุนจนจบระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องตลอด3 ปี และสนับสนุนการเรียนภาษาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่า 1,350,000 บาท  ทั้งนี้เป็นการวางรากฐานที่สำคัญของชีวิต เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศชาติต่อไป มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย กล่าวว่า...