Tag: พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลน

พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ [PR]

กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย  นำโดย มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมทีมผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวจำนวน 475 คน ทำกิจกรรม “พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลนและเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ” ด้วยการร่วมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ และใบเล็กจำนวน 1,500 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดที่พานาโซนิคมุ่งมั่นจะสร้างพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากกว่าพลังงานที่ใช้ไป รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ถือเป็นการต่อยอดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของพานาโซนิค อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสมดุล รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลนนางศิริรัตน์ ยงค์เจริญชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์...
- Advertorial -