Tag: พฤติกรรมสุขภาพของคนไทย

เปิดผลสำรวจคนไทยใส่ใจสุขภาพต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสากล แต่สนใจเรื่องลดน้ำหนักมากที่สุด

วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรรมสุขภาพของผู้บริโภคไทย เพื่อสร้างความตระหนักในการดูสุขภาพของประชาชน เนื่องในวันอนามัยโลก 2560 (World Health Day 2017) ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เมษายน ของทุกปีการสำรวจครั้งนี้จัดทำในช่วง 3 เดือน ระหว่าง พฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560 ที่ผ่านมา...
- Advertorial -