Tag: พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย

“เราแมสได้แล้วนะ” YouTube เทียบ Mass Media เข้าถึงทั่วประเทศ และไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มบันเทิง

นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่แพลตฟอร์ม YouTube ถือกำเนิดขึ้นบนโลกนี้ และเข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพียง 4 ปี แต่ในแง่ของการเติบโตและการเข้าถึง Users ได้ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็น VDO Platform อันดับหนึ่งของโลกไปเรียบร้อย โดย คุณเบน คิง  Country Director Google Thailand สรุปข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับ YouTube ...

มากกว่าแชท-บันเทิง ชาวเน็ตไทย Up Level ขยันขายของดันตลาดอีคอมเมิร์ซพุ่ง 2.8 ล้านล้าน

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขึ้นแท่นประเทศที่มีมูลค่าธุรกิจสูงเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม B2C ที่โดดเด่นจนเป็นผู้นำของอาเซียน ซึ่งนอกจากเชิงมูลค่าที่เติบโตทุกปีแล้ว ยังได้เห็นพัฒนาการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่พัฒนามากขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับการเกิดผู้เล่นรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด ส่งผลให้ Ecosystem นี้แข็งแรงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวและพยายามเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ให้ได้ เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง   คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า...
- Advertorial - ADFEST 2020