Tag: พฤติกรรมการใช้จ่าย

“อายุน้อยร้อยหนี้” Gen Y ไทยจ่ายหนัก หนี้บัตรเครดิตท่วมครึ่งหนึ่งของรายได้

กรุงศรี คอนซูเมอร์ แชร์พฤติกรรมทางการเงินของลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงานหรือ First Jobber ทำให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ ได้ โดยเฉพาะบัตรเครดิต ขณะที่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ นำมาสู่ปัญหาภาพรวมของคนไทยที่เริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย และเป็นหนึ่งต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  คนไทยหนี้พุ่ง เริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อย คุณณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด...

นีลเส็น ชี้อารมณ์จับจ่ายช่วงปีใหม่ยังไม่ฟื้น ถ้าแบรนด์จะกระตุ้นยอด ให้ใช้สื่อนอกบ้าน

“นีลเส็น” จัดทำวิจัย “Thailand Sentiment and Spending in October” เผยการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคไทยในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของคนไทยทั่วประเทศ โดยเก็บข้อมูลทั้งจากช่องทางค้าปลีก ครอบคลุม Modern Trade และ Traditional Trade ควบคู่กับการทำสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 2,000 ครัวเรือน และยอดการซื้อสื่อของแบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ พร้อมทั้งฉายภาพสถานการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิการยน และคาดการณ์ไปถึงช่วงปีใหม่...

LATEST POST

MOST POPULAR