Tag: พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

อสังหาฯกับสิ่งแวดล้อมต้องไปด้วยกัน Property Perfect ระดมพล กำจัด “ขยะ” ป่าชายเลน

จากการสำรวจของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีปัญหาขยะในทะเลติดอันดับ 5 ของโลก จากทั้งหมดจำนวน 192 ประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว โฟม เป็นต้น ถัดมา คือ ขยะจากการทำการประมง เช่น อวน เชือก เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงแค่ขยะจากการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่รวมไปถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ...

ผ่ากลยุทธ์ “ความยั่งยืน” Property Perfect เมื่อธุรกิจอสังหา-สิ่งแวดล้อม ต้องเติบโตไปด้วยกัน

จากปัญหามลภาวะฝุ่น ขนาด PM2.5 ที่เกิดขึ้นในไทยและเป็นกระแสข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบจากมลพิษฝุ่นต่อสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจต่างๆ ส่งผลให้หลายคนหันมาตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางอากาศ จนฉุกคิดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมองหาแนวทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นมิตรและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สำหรับภาคเอกชนค่ายอสังหาฯ อย่าง พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้เล็งเห็นถึงการขับเคลื่อนงานควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดได้ประกาศแผนการดำเนินงานในปี 2562  ขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสอดรับกับเป้าหมายการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามที่องค์กรวางแนวทางไว้ ด้วยแนวคิด Perfect Smart Green Living ทั้งยังมุ่งเน้นการนำเสนองานตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกบ้านโครงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยในวันนี้ นวัตกรรมญี่ปุ่น หนุนรักษ์สิ่งแวดล้อม Green living...

LATEST POST

MOST POPULAR