Tag: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอสซีจี เนรมิต “สุขาระบบน๊อกดาวน์” ติดตั้งวันเดียวเสร็จ ณ ท้องสนามหลวง รองรับชาวไทยร่วมไว้อาลัย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เอสซีจี (SCG)จึงได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร สร้างสุขาเพื่อประชาชนระบบน็อกดาวน์บริเวณท้องสนามหลวงอย่างเร่งด่วนแล้วเสร็จใน 3 วัน พร้อมเปิดให้ประชาชนที่คาดว่าน่าจะเดินทางมาเป็นจำนวนมากได้ใช้งาน นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงที่มาในการจัดสร้างสุขาในครั้งนี้ว่า “จากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้สั่งการเตรียมการช่วยเหลือและรองรับประชาชนที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

กสทช. ประกาศแนวทางทีวี-วิทยุ โฆษณาได้แต่ต้องเหมาะสม ไม่สร้างความแตกแยก

ผลการประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 ต.ค. 2559 ได้พิจารณาเรื่อง...

เบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ใน “นมเม็ดจิตรลดา” พระอัจฉริยภาพแก้ปัญหาของ “ในหลวง ร.9”

ในขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินกับการกิน “นมอัดเม็ดสวนดุสิต” หรือ “นมอัดเม็ดจิตรลดา” หยิบเข้าปากคำแล้ว คำเล่า จนหมดซองไม่รู้ตัว…แท้จริงแล้ว ไม่ใช่มีเพียงความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น แต่เรายังได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเราสามารถนำแนวทางของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ 1. พระวิริยอุตสาหะในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จุดเริ่มต้นของ “นมอัดเม็ดสวนดุสิต” มาจากภาวะน้ำนมโคล้นตลาดในปี พ.ศ. 2512 ขณะนั้นสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมจากตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการสร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตนมผงจากน้ำนมโคที่รับซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน...

เปิดตำนานนมวัวแดง “ไทย-เดนมาร์ค” อาชีพพระราชทานจากสายพระเนตรยาวไกลของ ในหลวงร. 9

  เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยและผูกพันกับ “นมไทย-เดนมาร์ค” มาตั้งแต่เด็ก หรือบางคนเรียกว่า “นมวัวแดง” เพราะตราสัญลักษณ์ที่เป็นวัวสีแดงแม่ลูกหันหน้าเข้าหากัน จนถึงวันนี้หลายคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังดื่มนมไทย-เดนมาร์ค ขณะเดียวกันได้ส่งต่อความผูกพันนี้ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน แต่รู้หรือไม่ว่า…กว่าจะมาเป็นนมไทย-เดนมาร์คดังเช่นทุกวันนี้ เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย จึงก่อเกิด "อาชีพโคนม" อาชีพพระราชทานที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมายาวนานและยั่งยืน พระบิดาแห่งการโคนมไทย ผู้ให้กำเนิดอาชีพเลี้ยงโคนม เดือนกันยายน พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่ ณ...

“ดอยคำ –โกลเด้น เพลซ” 2 มรดกความยั่งยืนจาก “พ่อหลวง” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

แนวพระราชดำริของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรทรงให้ความสำคัญกับการสร้าง “ความยั่งยืน” อย่างแท้จริง ครอบคลุมตั้งแต่ "ต้นน้ำ" นั่นคือ เกษตรกร ที่ได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตร นำไปต่อยอดและพัฒนาการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ ไปจนถึง "กลางน้ำ" คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในทางธุรกิจ และ "ปลายน้ำ" คือ การพัฒนาร้านค้าปลีกต้นแบบ สำหรับเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคได้มาหาซื้อสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย ในราคาเหมาะสม รูปแบบการพัฒนาเช่นนี้...
- Advertorial - ADFEST 2020