Tag: พรรณี ชัยกุล

คนเดียวไม่พอ Ogilvy ส่ง Chairman ใหม่ ‘นพดล ศรีเกียรติขจร’ นั่งแท่นคู่ ‘พรรณี ชัยกุล’

 การแข่งขันของวงการโฆษณานั่นนับว่าโจทย์ยากขึ้นทุกวัน ท่ามกลางผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเยอะขึ้น  ลูกค้า(แบรนด์)พิถีพิถันในหารใช้งบ บุคลากรใหม่ๆ หายาก ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสื่อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของธุริจเอเจนซี่โฆษณา นั่นก็คือ "ความคิดสร้างสรรค์" ดังนั้น โอกิลวี่ กรุ๊ป (Ogilvy Group) ประเทศไทย จึงปรับตัวครั้งใหญ่ด้วยการประกาศแต่งตั้ง "นพดล ศรีเกียรติขจร" เป็นประธานร่วม (Co-Chairman) กับ "พรรณี ชัยกุล" ประธานโอกิลวี่ กรุ๊ป ในประเทศไทย เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนเอเจนซี่ในเครือ...