Tag: พรจากฟ้า

เคล็ดลับสร้างแบรนด์ให้ดังไกล ต้องเริ่มจากได้ใจ “พนักงาน”

Brand Buffet ได้อธิบายถึงเทรนด์ล่าสุด Crowd Culture หรือ วัฒนธรรมฝูงชน  หมายถึง กระแสที่คนในสังคมช่วยกันปกป้องแบรนด์ที่เล็กกว่า หรือคนที่ด้อยกว่าที่ถูกเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความยุติธรรมจากอีกฝ่าย ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่แบรนด์ทั้งหลายต้องให้ความสำคัญ โดยถ้าแบรนด์ไหนไม่จริงใจต่อผู้บริโภค และวันหนึ่งเกิดทำผิดพลาดขึ้นมา แบรนด์นั้นจะถูกวัฒนธรรมฝูงชนรุมกระหน่ำ (อ่านต่อ) เทรนด์ Crowd Culture จึงเป็นสิ่งสำคัญของการนักการตลาดในยุคปัจจุบันอย่างยิ่งยวด เพราะอาจส่งผลต่อการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รัก (Brand Love) หรือไม่ชอบ ก็เป็นได้  ดังตัวอย่างแบรนด์...
- Advertorial -