Tag: ฝ่าวิกฤตโควิด-19

สยามพิวรรธน์ x กรุงไทย งัดมาตรการช่วยเหลือคู่ค้า 5 พันรายในห้างฯ เสริมสภาพคล่องฝ่าโควิด-19 ระลอกใหม่

วิกฤตการโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กลับมาและกระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างมากแล้ว ยังส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงตามไปด้วย ทำให้ “สยามพิวรรธน์” (Siam Piwat) จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” ออก 2 มาตรการช่วยคู่ค้าและผู้ประกอบการ SMEs ของสยามพิวรรธน์ ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้า เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับดำเนินธุรกิจ และประคับประคองธุรกิจให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ช่วยคู่ค้า 5,000 ราย ฝ่าวิกฤตโควิด-19คุณชฏาทิพ...

เชลล์ ห่วงใยมอบเงินสนับสนุนการแพทย์ และร่วมฟื้นฟูฝ่าวิกฤตโควิด-19 [PR]

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมฟื้นฟูฝ่าวิกฤต โควิด-19 มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์และวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสุขอนามัย การดูแลจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในระยะฟื้นฟู รวมจำนวน 4 ล้านบาท นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา “กองทุนก้าวไปคู่ไทย” ซึ่งก่อตั้งโดยพนักงานเชลล์ ยังได้ร่วมมอบเงินจำนวน 150,000 บาท แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนที่ประสบความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วยนายปนันท์ ประจวบเหมาะ...
- Advertorial -