Tag: ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง

Grab ดึง “วินมอเตอร์ไซค์” ทั่วกรุงฯ ร่วมเครือข่าย “แกร็บไบค์ (วิน)” ค่าบริการเริ่มต้น 25 บาท

แกร็บ (Grab) แพลตฟอร์มด้านการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว “แกร็บไบค์ (วิน)” หลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 แกร็บไบค์ (วิน) เป็นความร่วมมือระหว่างแกร็บ และผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์ที่ลงทะเบียนถูกต้อง ผู้โดยสารสามารถใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บเรียกใช้บริการ "แกร็บไบค์ (วิน)" ได้ โดยคนขับจะมารับผู้โดยสารถึงที่ไม่ว่าจะเรียกใช้บริการจากจุดใดในกรุงเทพฯ โดยไม่ต้องเดินไปเรียกรถถึงวินมอเตอร์ไซค์ แกร็บไบค์เป็นบริการที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดของแกร็บในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นการมอบทางเลือกในการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม เหมาะกับการเดินทางช่วงเร่งด่วนในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น “แกร็บมีความยินดีที่จะให้บริการ “แกร็บไบค์...
- Advertorial - ADFEST 2020