Tag: ผู้สูงอายุรุ่นใหม่

“ใจคราฟท์ดีไซน์” ผ้าพันคอลายศิลป์ร่วมสมัย สร้างคุณค่าทางใจจากฝีมือผู้สูงอายุ

เวลานี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดการณ์ว่าในปี 2564 จะขยับไปสู่ “สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Aged Society) หมายความว่า สัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 20% ของประชากรรวมทั้งประเทศ ขณะที่ในปี 2574 ประเทศไทยจะเป็น “สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด” โดยสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป...
- Advertorial -