Tag: ผู้ท้าชิง

กรณีศึกษา “แฟมิลี่มาร์ท – เอส – ไวไว” ผู้ท้าชิงที่ไม่ยอมจำนนอยู่ใต้เงาของผู้นำตลาด

ในสมรภูมิการแข่งขันใดก็ตาม ที่ถูกปกคลุมด้วยผู้นำตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 70 – 80% ขึ้นไป หรือบางตลาด ผู้นำมีส่วนแบ่งกว่า 90% ทำให้ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็เจอแต่สินค้าของผู้นำตลาดอยู่ใกล้ตัวผู้บริโภคทุกที่ ทุกเวลา นั่นเพราะกลยุทธ์ของ Market Leader ต้องปูพรมสินค้า-บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อขยายตลาดให้กว้างมากที่สุด ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มโอกาสการขายสินค้าในขณะที่เบอร์รองลงมา หรือผู้ท้าชิงตลาด เมื่อรวมกันแล้วกลับมีส่วนแบ่งการตลาด 20 – 30%...
- Advertorial -