Tag: ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องครัวและสุขภัณฑ์

KOHLER Design Forum 2018 ชูแนวคิด “ALL THINGS CONNECTED” ร่วมสรรค์สร้างอนาคตอุตสาหกรรมการออกแบบ และสถาปัตย์ในเมืองไทยและทั่วโลก [PR]

โคห์เลอร์ ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับห้องครัวและสุขภัณฑ์ จัดงาน KOHLER Design Forum เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ธีม “All Things Connected” เพื่อนำเสนอเวทีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสถาปัตย์และการออกแบบในประเทศไทย ในการร่วมพูดคุยถึงการสร้างสรรค์อนาคตของอุตสาหกรรมด้านการอยู่อาศัย ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้เชิงลึก และแนวคิดที่เน้นความสำคัญในเรื่องอนาคตของเทคโนโลยีอัจฉริยะภายในบ้าน สำนักงานและอาคารประเภทต่าง ๆ การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก การพูดคุยสัมมนา และการถกประเด็นสำคัญในหัวข้อที่น่าสนใจโดยเหล่าผู้นำอุตสาหกรรม พร้อมมอบโอกาสให้เหล่าสถาปนิก นักออกแบบ และผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง...

KOHLER Design Forum 2018 ร่วมสรรค์สร้างอนาคตแห่งการอยู่อาศัย เชื่อมสรรพสิ่งออนไลน์ภายใต้แนวคิด “ALL THINGS CONNECTED” [PR]

โคห์เลอร์ ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบนวัตกรรมและการผลิต ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องครัวและสุขภัณฑ์ กำหนดจัดงาน KOHLER Design Forum ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนเหล่าสถาปนิก นักออกแบบ และผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องในเมืองไทยมาร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตของอุตสาหกรรมด้านการอยู่อาศัย และรับฟังองค์ความรู้เชิงลึกจากผู้บรรยายระดับโลกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคอินเตอร์เน็ต รวมถึงแนวโน้มของระบบเมือง บ้าน และสำนักงานอัจฉริยะ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต งาน KOHLER Design Forum จะจัดขึ้นภายใต้ธีม “All Things Connected” ถือเป็นเวทีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสถาปัตย์และการออกแบบในประเทศไทย...
- Advertorial -