Tag: ผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของฟิลลิป มอร์ริส ทำการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง [PR]

มร. เจอรัลด์ มาร์โกลีส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“PMTT”) บริษัทในเครือฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ สามารถสื่อการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง...
- Advertorial -