Tag: ผลประกอบการสีทีโอเอ

ถอดกลยุทธ์ TOA ตั้งเป้าหมายอีก 5 ปี ก้าวสู่ ผู้นำตลาดในอาเซียน

ชื่อของสีทีโอเอ (TOA) เป็นที่รู้จักในตลาดเมืองไทยมายาวนานถึง 50 ปี นับเป็นแบรนด์ไทยที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจแข่งกับแบรนด์ต่างชาติได้อย่างสบาย  เมื่อเป็นที่ 1 ในเมืองไทยแล้ว ก้าวต่อไปของสีทีโอเอ ขอไปเติบโตในตลาดต่างประเทศบ้าง นับตั้งแต่ปี 2538  จึงเริ่มวางรากฐานธุรกิจ ด้วยการเข้าไปตั้งโรงงานผลิตสีในประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก และเปิดดำเนินการในปี 2541 เหตุผลสำคัญของการมีโรงงานในต่างประเทศ คือ ช่วยเซฟต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า การมีฐานผลิตจะช่วยทำให้ราคาสีที่ผลิตออกมาแข่งขันกับแบรนด์ที่ทำตลาดอยู่ในประเทศนั้นๆ ที่สำคัญวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจได้เซ็ทเอาไว้ คือ “ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิว ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...