Tag: ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด

เอสซีจี พร้อมผลักดันนวัตกรรมปูนซีเมนต์ รักษ์โลก “ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด” เพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน...

เอสซีจี โดย ธุรกิจ Cement and Construction Solution (CCS) ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของไทย นำนวัตกรรมปูนซีเมนต์โครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด มาตรฐานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก รายแรกของไทย เพื่อคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สานต่อเจตจำนง “การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์” โดยมุ่งหวังบรรลุลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ไม่น้อยกว่า 300,000...