Tag: ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล

เอสเอ็มอีไทย ชี้ให้เห็นผลการปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล จากโครงการ Smart Business Transformation โดยยูโอบี และเดอะ ฟินแล็บ [PR]

หลังจากเข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation ที่ดำเนินการโดยธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) และเดอะ ฟินแล็บ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยทั้ง 15 บริษัทได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันต่างๆ ไปใช้งาน เพื่อปรับและขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล ซึ่งได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกที่สำคัญ โดยได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ ลดต้นทุนต่างๆ สร้างทัศนคติและความคิดดิจิทัลให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคไทยนับเป็นประเทศแรกต่อจากสิงคโปร์ที่ ยูโอบีและเดอะ ฟินแล็บนำโครงการ Smart Business Transformation...
- Advertorial -