Tag: บ้านแสนธรรมดา

แคมเปญ “บ้านแสนธรรมดา”เปลี่ยนความธรรมดาให้กลายเป็นความพิเศษ แก่เด็กที่ขาดโอกาสอีกหลายล้านคนทั่วไทย [PR]

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ประธานกรรมการบริษัทแสนสิริจำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย)ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานแถลงข่าวแนะนำแคมเปญบ้านแสนธรรมดา โครงการระดมทุนออนไลน์ ให้แก่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อนำเงินบริจาคที่ได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กไทยหลายล้านคนให้ดีขึ้นได้ ร่วมด้วยนายโธมัส ดาวินผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย พิตต้า ณพัทลุง แสนสิริโซเชียลเชนจ์แอมบาสเดอร์ นางสิรินทรา มงคลนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แสนสิริจำกัด (มหาชน) บาทหลวงโจเซฟ...
- Advertorial - ADFEST 2020