Tag: บุ๊คสไมล์

บราเดอร์ ร่วมกับ บุ๊คสไมล์ ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์จำนวน 117 เครื่อง [PR]

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด   ร่วมกับ นายคำภีร์ เมตตา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  หน่วยงานบุ๊คสไมล์ (BookSmile) ธุรกิจในกลุ่มของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   ร่วมเป็นตัวแทนจากโครงการ “ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และโรงเรียนในพระอุปถัมภ์”โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์...
- Advertorial -