Tag: บุญรอดบริวเวอรี่

บุญรอดฯ พร้อมส่งความช่วยเหลือให้กว่า 70 โรงพยาบาลหลัก-สนาม สนับสนุนบุคลากรแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง [PR]

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงพร้อมที่จะให้สนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสนับสนุนคลังอาหาร อาทิ น้ำดื่ม อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป (ข้าวรีทอร์ท) รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในกรณีเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้การสนับสนุนด้านอาหารอย่างเต็มพิกัดทั้งอาหารสด อาหารแช่แข็ง...

บุญรอดฯ พร้อมส่งความช่วยเหลือให้กว่า 70 โรงพยาบาลหลัก-สนาม สนับสนุนบุคลากรแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง [PR]

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงพร้อมที่จะให้สนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสนับสนุนคลังอาหาร อาทิ น้ำดื่ม อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป (ข้าวรีทอร์ท) รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในกรณีเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้การสนับสนุนด้านอาหารอย่างเต็มพิกัดทั้งอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน...

สิงห์อาสา ผนึก สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานี เปิดอบรม “ช่างไฟฟ้าบ้าน” สร้างอาชีพฝ่าวิกฤต [PR]

เมื่อเร็วๆนี้ สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานี เปิดอบรมโครงการ “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ" กลุ่มทักษะทางด้านงานช่าง ในหลักสูตร Home service and office skills ต่อเนื่อง เน้นหลักสูตรเรียนรู้ง่าย นำไปประกอบอาชีพได้ทันทีผ่านวิชาชีพด้านงานช่าง เริ่มหลักสูตรแรก...

สิงห์อาสา สร้างอาชีพต่อเนื่องโครงการสาม ร่วมการประปาฯ และ 6 สถาบัน อบรมวิชาชีพช่าง Home service and office...

ตามที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในโครงการจ้างงาน สร้างรายได้ ผ่านการร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง ทั้งไฟป่า, ภัยแล้ง, และน้ำท่วม รวม 37 จังหวัด ทั่วประเทศ ต่อด้วยโครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ กลุ่มทักษะทางด้านอาหาร ในหลักสูตร 10 เมนูยอดนิยมอร่อยง่ายๆ, หลักสูตรเครื่องดื่มร้อนเย็นเต็มสูตร และหลักสูตรสร้างตัวกับเมนูเดลิเวอรี่...

สิงห์อาสา สร้างอาชีพต่อเนื่องโครงการสาม ร่วมการประปาฯ และ 6 สถาบัน อบรมวิชาชีพช่าง Home service and office...

ตามที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในโครงการจ้างงาน สร้างรายได้ ผ่านการร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง ทั้งไฟป่า, ภัยแล้ง, และน้ำท่วม รวม 37 จังหวัด ทั่วประเทศ ต่อด้วยโครงการสิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ กลุ่มทักษะทางด้านอาหาร ในหลักสูตร 10 เมนูยอดนิยมอร่อยง่ายๆ, หลักสูตรเครื่องดื่มร้อนเย็นเต็มสูตร และหลักสูตรสร้างตัวกับเมนูเดลิเวอรี่...

บุญรอดฯ จัดต่อเนื่อง สิงห์อาสาสร้างอาชีพ เปิดคลาสเมนู “เครื่องดื่มร้อน-เย็นเต็มสูตร” อร่อยง่าย ทำขายได้ทันที [PR]

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิด "สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ" กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร หลักสูตรที่สอง “เครื่องดื่มร้อน-เย็นเต็มสูตร” ทั้งกลุ่มอิตาเลียนโซดา กลุ่มชา เป็นการนำศักยภาพของบริษัทในเครือ ได้แก่ โซดาสิงห์, ทีมบาริสต้าจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย, ทีม R&D จากร้านฟาร์มดีไซน์ ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัยเครือข่ายสิงห์อาสา โดยทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินหน้าพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาหารให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19...

“บุญรอดฯ” เริ่มโครงการ 3 “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” เร่งจ้างงานอาสาสมัครในพื้นที่ [PR]

หลังจากที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายเร่งด่วนด้วยการจ้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 เปิดด้วยโครงการ  “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” นำร่องไปแล้ว ตามด้วย “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ยังคงดำเนินการอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน โดยมีการดำเนินโครงการที่ 3 "สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม" ต่อเนื่องทันที  ด้วยการจ้างงานผ่านรูปแบบการเป็นอาสาสมัครร่วมกันดูแลชุมชนและพื้นที่ของตัวเองเมื่อเร้วๆนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสามเมือง...

“บุญรอด” เริ่มแล้ว โครงการแรก “สิงห์อาสา” สู้ไฟป่า เร่งจ้างงานช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ [PR]

ภายหลังจากที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประกาศนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยวางนโยบายช่วยเหลือทั้งในเรื่องปากท้องและการสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ผ่าน 10 โครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยโครงการที่จัดทำขึ้นช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้มีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อความยั่งยืน กำหนดดีเดย์ในต้นเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มด้วยโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ที่จังหวัดเชียงราย เป็นที่แรกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มีพิธีเปิดโครงการ...
- Advertorial -