Tag: บุญชัย เบญจรงคกุล

ดีแทค & ขายดี หนุนเกษตรกรไทยยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา “ปริมาณผลผลิต-ราคาตกต่ำ” สู้ทุนใหญ่

คนไทยอยู่ในวัยแรงงานตอนนี้มีกว่า 40 ล้านคน  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรด้วยสัดส่วนถึง 31% หรือกว่า 12 ล้านคน ที่เหลือทำอาชีพก่อสร้าง สัดส่วน 15% ทำธุรกิจค้าขาย 16% ภาคอุตสาหกรรมบริการด้านท่องเที่ยว 7% และอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีก 5% แม้ว่าตัวเลขเกษตรกรบ้านเราจะเยอะมากที่สุด  แต่กลับส่งผลสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศน้อยกว่า คือ มีสัดส่วนประมาณ ​10% เท่านั้น...

คำชี้แจงกรณีข้อสงสัย เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างคุณบุญชัยและดีแทค

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ขอชี้แจงว่า คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯท่านหนึ่งในจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 12 ท่านของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้เลือกให้คุณบุญชัยทำหน้าที่ประธานกรรมการเท่านั้น โดยคุณบุญชัยไม่ได้เข้ามาบริหารกิจการหรือดูแลด้านการเงินของธุรกิจประจำวันของดีแทคแต่อย่างใด การดำเนินการของบริษัทฯในเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายและภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งการดำเนินงานจะอยู่ในกรอบนโยบายและหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ ดีแทคเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าบุคคลใดก็สามารถซื้อหุ้นของดีแทคได้ตามระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปัจจุบันเรามีผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันถึง...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR