Tag: บีไอดับบลิว โพรดัคส์

บีไอดับบลิวสบช่องเทรนด์รักษ์สุขภาพและประหยัดพลังงานโต ส่งแบรนด์คูลิส (Coulisse) [PR]

บริษัท บีไอดับบลิว โพรดัคส์ จำกัด เผยเทรนด์การเลือกใช้ม่านม้วนเพื่อตกแต่งภายในปัจจุบัน ต้องตอบโจทย์ “คุณภาพ ดีไซน์ และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ประหยัดพลังงาน และความปลอดภัย” นายสิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บีไอดับบลิว โพรดัคส์กล่าวว่า ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาตลาดม่านม้วนเติบโตขึ้นมากโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพและมีกำลังซื้อ ซึ่งแบรนด์ Coulisse จากเนเธอร์แลนด์ เป็นแบรนด์ที่ทำตลาดแตกต่างจากม่านม้วนทั่วไป ด้วยนวัตกรรมจากยุโรป...
- Advertorial -