Tag: บิซ ไอแบงก์กิ้ง

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เร่งตรวจสอบ พร้อมคืนเงินภายใน 24 ช.ม. ตามรายละเอียดธุรกรรม [PR]

ตามที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่าบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บิซ ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอทีเอ็ม ประสบปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้บางช่วงเวลา หรือการทำงานล่าช้า ในช่วงเช้าของวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาเกิดจากความต้องการทำธุรกรรมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือที่ธนาคารจะมีการตั้งจำกัดจำนวนรายการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น...
- Advertorial -