Tag: บำบัดน้ำเสีย

นวัตกรรมของเอสซีจี ช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรและแฟลตตำรวจ ทุ่งสองห้อง ในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 [PR]

ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียในเขตชุมชน นับเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ เพราะลำคลองที่เน่าเสียนอกจากจะสร้างมลพิษทางอากาศ ส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งของเชื้อโรค และขยะในแม่น้ำลำคลองยังทำให้น้ำไหลระบายสู่ปลายทางไม่สะดวก หรือกลายเป็นปัญหาขยะในทะเลอีกต่อหนึ่งด้วยเอสซีจีได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมใน โครงการ “จิตอาสา สำรวจออกแบบ จัดหาและติดตั้งชุดกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง โดยใช้ชุมชนแฟลตตำรวจทุ่งสองห้องและคลองเปรมประชากรเป็นต้นแบบของโครงการ สอดคล้องกับพระราชดำริเรื่องการพัฒนาคุณภาพของในหลวง รัชกาลที่ 10“จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรตลอดสายในกรุงเทพฯ พบว่า เขตดอนเมืองและหลักสี่ เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนอาศัยหนาแน่น และมีน้ำเน่าเสียมากที่สุด จึงเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการฟื้นฟู...

“ตลาดสี่มุมเมือง” ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำเสีย เติมออกซิเจน-อากาศ คืนน้ำดีให้แหล่งชุมชน [PR]

คุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ และคุณทรงกลด พุฒิกมลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารตลาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ผู้บริหารศูนย์กลางกระจายผักผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง เปิดใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้แนวคิดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมคืนสู่ชุมชนเป็นการแก้ปัญหาน้ำเสียอันเนื่องมาจากน้ำทิ้ง โดยลงทุน 40 ล้านบาท นำเทคโนโลยี Activated Sludge มาใช้เพื่อเติมออกซิเจนและอากาศ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึง 6,500 ลูกบากศ์เมตรต่อวัน...
- Advertorial -