Tag: บัตรซิตี้เอ็มวีซ่า

กรณีศึกษา ‘เดอะมอลล์’ เจาะพฤติกรรมลูกค้าด้วย Data Mining ทำให้ลูกค้าประทับใจ-อยู่นานมากขึ้น 

การทำธุรกิจในยุคที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จำเป็นต้องมีข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อสามารถติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ต่อเนื่อง แม้ปัจจัยภายนอกจะผันผวน หรือต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้านก็ตามเช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกอย่างเดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่พยายามหาแม็กเน็ตต่างๆ มาตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ในฐานะบ้านหลังที่สอง ด้วยการศึกษา Customer Journey ทั้งภายในสโตร์และภายนอกสโตร์ เพื่อบริหารและพัฒนาบริการต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ทำให้ภาพรวมคนเข้ามาใช้บริการช่วงครึ่งปีแรกเติบโตได้ 5%  ขณะที่การใช้จ่ายเติบโตประมาณ 3%คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสการตลาด...
- Advertorial -