Tag: บัญชีออมทรัพย์

รับมือพิษเศรษฐกิจโลก ธนชาต ชวนออมเงินล้านส่ง “Ultra Savings” บัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ

เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเมื่อพบว่าสุขภาพทางการเงินของเหล่าคน Gen Y หรือกระทั่ง Gen X กำลังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง หลายคนมีไลฟ์สไตล์สวนทางกับการเก็บออม ขณะที่บางส่วนยังไม่เคยคิดถึงการออมเงินเพื่ออนาคตหรือวัยเกษียณ เพราะมองว่ายังเป็นเรื่องไกลตัว อีกทั้งยังไม่เข้าใจว่าการออมในรูปแบบใดที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ขณะที่บางคนแม้จะเข้าใจว่าการเก็บออมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ยังมีความกังวลว่าหากนำเงินไปเก็บออมระยะยาวจะไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในเวลาฉุกเฉินได้ซึ่งเมื่อเจาะลึกลงไปถึงพฤติกรรมการออมเงินของคนรุ่นใหม่จะพบว่า ส่วนใหญ่มักจะเลือกออมเงินในระยะสั้นในรูปแบบของการนำเงินไปฝากไว้ในบัญชี หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไม่ได้รับดอกเบี้ย เนื่องจากพวกเขายังไม่รู้จักวิธีการบริหารเงินให้เงินออมนั้นงอกเงย และยังไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไปพฤติกรรมการออมเงินเหล่านี้ กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ธนาคารพาณิชย์ในไทยจับตามองอย่างใกล้ชิด และเริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ มาเพื่อตอบโจทย์นักออมรุ่นใหม่ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และเห็นผลตอบแทนที่รวดเร็ว"บัญชีเงินฝากธนชาต Ultra Savings"...