Tag: บอร์ดการบินไทย

โชว์สปิริต “บอร์ดการบินไทย” ประกาศไม่รับค่าตอบแทน เร่งฟื้นฟูองค์กร

หลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง “รับคำร้อง” ขอฟื้นฟูกิจการ “การบินไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  คณะกรรมการ (บอร์ด) ได้จัดประชุมนัดแรกทันทีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  โดย บอร์ดทั้งคณะทั้งมีอยู่เดิมและ 3 คนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ประกาศไม่รับค่าตอบแทน ตั้งแต่มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูการบินไทยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา...
- Advertorial -