Tag: บลจ.เกียรตินาคินภัทร

เมืองไทยประกันชีวิตขยายทางเลือกใหม่ เพิ่ม บลจ.เกียรตินาคินภัทร เสริมศักยภาพการลงทุนด้วยกองทุนรวม ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า [PR]

เมืองไทยประกันชีวิตเสริมศักยภาพบริการซื้อขายกองทุนรวม เพิ่มทางเลือกกองทุนรวมจาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร ย้ำจุดยืนผู้นำด้านการวางแผนการเงินแบบครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และบริการซื้อขายกองทุนรวมนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า เพื่อขยายทางเลือกเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน และเพิ่มความสะดวกให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้เพิ่มกองทุนรวมจาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร จากเดิม 11 บลจ. ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย บลจ.วรรณ...
- Advertorial -