Tag: บริหารความมั่งคั่ง

ธนชาต ชวนทำความรู้จักกับ Wealth Management บริหารความมั่งคั่งทุกช่วงของชีวิต

ตลอดชั่วอายุขัยของคนเรา นอกเหนือจากการทำงานและการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองปรารถนาแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ การคำนึงถึงความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้ชีวิตในแต่ละช่วงวัย ไม่ลำบาก และดำเนินไปอย่างราบรื่น ดังนั้นการบริหารจัดการความมั่งคั่งในแต่ละช่วงวัยของชีวิตของแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในธนาคารชั้นนำที่นำเสนอ Wealth Product ที่น่าสนใจก็คือ ธนชาต ซึ่งมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้มาให้เรียนรู้กันคุณธีรนุช ขุมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Wealth Product Development ธนาคารธนชาต แจกแจงแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์...
- Advertorial -