Tag: บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MQDC อวดโฉมหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย ณ Techsauce Global Summit 2019 มหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก [PR]

ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทร่วมทุนในเครือ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ร่วมออกบูธแสดงหุ่นยนต์สาธิตการรักษาความปลอดภัย พัฒนาโดย บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่พัฒนาหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเพื่อให้บริการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมให้หุ่นยนต์ออกเดินสาธิตตรวจความปลอดภัยและแสดงผลลัพธ์ขึ้นบนจอมินิเตอร์ให้ผู้ร่วมงานได้ชม ภายในงาน Techsauce Global Summit 2019...