Tag: บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

BJC จับมือ GC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ต่อยอดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน [PR]

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BJC” พร้อมด้วยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC”...

เปิดบันทึกสุดยอด Mega Deal 2016 ! เมื่อยักษ์จับมือกัน สะเทือนวงการธุรกิจไทย

ในช่วงปี 2016 เป็นอีกหนึ่งปีที่ภาคธุรกิจมี “Mega Deal” ของบรรดายักษ์ใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในรูปแบบการเข้าซื้อกิจการ การเข้าถือหุ้น รวมไปถึงการซื้อหุ้นจากการเพิ่มทุน เพื่อจับมือเป็นพันธมิตรกันBrand Buffet ได้รวบรวมการผนึกกำลังกันระหว่างองค์กรครั้งใหญ่ ทั้งบริษัทไทยด้วยกันเอง บริษัทไทยกับบริษัทต่างชาติ หรือแม้แต่บริษัทต่างชาติสร้างความรวมมือกัน แล้วมีผลมายังตลาดประเทศไทย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความเคลื่อนไหวต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วงการธุรกิจไทย !!“กลุ่มเซ็นทรัล” ซื้อ “Zalora” ประเทศไทย...