Tag: บริษัท เดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จำกัด

ฮาคูโฮโด ชี้ แม้โควิดยังอยู่ แต่สงกรานต์นี้ “คนไทย” พร้อมเปย์หนักซื้อความสุขให้ตนเองและครอบครัว

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การทำธุรกิจในวันนี้เต็มไปด้วยความ “ท้าทาย” กว่าในอดีตมาก เพราะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่ยากจะคาดเดามากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 เข้ามาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จนทำให้วิถีการใช้ชิวิตและพฤติกรรมบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท เดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวไทยประจำเดือนเมษายน 2564 ซึ่งจัดทำทุกๆ 2 เดือน เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศ โดยผลการสำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,200...
- Advertorial -