Tag: บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“ศรีสวัสดิ์” สบช่องว่างแบงก์ ยกระดับเป็น “สถาบันการเงินครบวงจร” เจาะคนหาเช้ากินค่ำ

 "ศรีสวัสดิ์" หนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ของตลาด Micro Finance หรือบริการด้านการเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้ไม่มีรายได้ประจำ ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น พ่อค้า-แม่ค้า ได้ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ โดยรวบ “เงินทุนศรีสวัสดิ์” เข้ามาอยู่ภายใต้ “บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเป็น Holding Company ที่ประกอบด้วยบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการเงิน เพื่อยกระดับเป็น...
- Advertorial -