Tag: บริษัท ผลิต​ภัณฑ์สมุนไพรไทย​ จำกัด

ไทยเฮิร์บ เปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ [PR]

บริษัท ผลิต​ภัณฑ์สมุนไพรไทย​ จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ( ไทย เฮิร์บ ) เปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ ชั้น G ห้อง 378 – 380 เพื่อให้ลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างชาติได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพ...
- Advertorial -