Tag: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปตท.สผ. จัดค่าย PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4 หนุนเยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [PR]

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดค่าย “PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4” นำเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy รุ่น 1-5 จำนวน 70 คนจากทุกภูมิภาค มาพบปะและเข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา...

ซีอีโอ ปตท.สผ. รับอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน จากฝรั่งเศส [PR]

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เข้ารับอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ (La Légion d’Honneur) ชั้นอัศวิน (Chevalier) จาก มร.ฌัก ลาปูฌ (Jacques Lapouge) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จากการนำความเชี่ยวชาญของฝรั่งเศสมาใช้ในการสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย และมีส่วนช่วยสานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และกระชับสายสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส พิธีมอบอิสริยาภรณ์ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ปตท.สผ. ติดอันดับ CDP Climate A List เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [PR]

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับการประกาศให้อยู่ใน Climate A List จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก 113 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Climate A List  โดยทุกปี...
- Advertorial -