Tag: บริการ

Apple ได้ตามที่ขอ “เซอร์วิส – Wearables” ดันรายได้ Q2 เติบโต ด้าน Tim Cook...

จากที่หลายปีก่อนหน้านี้ แบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลก Apple เคยมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก "บริการ" (Services) ให้เติบโตขึ้น เพื่อมาเสริมความมั่นคงของบริษัท และลดการพึ่งพารายได้จาก iPhone ให้ลดน้อยลง ล่าสุดดูเหมือนว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี (เดือนเมษายน - มิถุนายน) นี้จะชี้ว่า Apple สามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้มากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วโดยในไตรมาสนี้พบว่ารายได้รวมมีการเติบโตขึ้น 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า...

ทำไมพนักงานขายแบรนด์เนมบริการไม่ประทับใจ แต่คนไทยยังซื้อที่ร้าน มากกว่าออนไลน์ ?

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส เช็ค (International Service Check) ผู้นำด้านการสำรวจประสบการณ์ลูกค้า เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าแบรนด์เนมในยุคดิจิทัล พบว่าอินเทอร์เน็ตมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าแบรนด์เนมเป็นอย่างมาก โดยก่อนที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าแบรนด์เนม 68% หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าอะไร แต่ 72% ของการซื้อสินค้าแบรนด์เนมยังคงอยู่ที่ร้านหรือสโตร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียที่มีการเติบโตขึ้น ได้มีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทย ดังนั้น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส เช็ค จึงได้ทำแบบสำรวจในประเทศไทย เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมของผู้บริโภค...