Tag: บริการโซลูชันด้านการชำระเงินและการโอนเงินชั้นนำระดับโลก

ไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง Ripple สานต่อยุทธศาสตร์ SCB Global Payment เปิดตัว “บริการโอนเงินต่างประเทศผ่าน SCB EASY”...

ธนาคารไทยพาณิชย์ ดันยุทธศาสตร์ SCB Global Payment ครบเครื่องเรื่องธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศในกลุ่มลูกค้าบุคคล สานต่อซีรีส์ใช้จ่ายต่างประเทศแบบเต็มสูบ ผ่าน Global Payment Platform ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยเป็นหัวหอกสำคัญ ล่าสุด ผนึกกำลังกับ Ripple พันธมิตรระดับโลก ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการชำระเงินและการโอนเงินชั้นนำระดับโลก ต่อยอดความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Ripple Blockchain เพิ่มศักยภาพและขยายขอบเขตการให้บริการโอนเงินข้ามประเทศให้ครอบคลุมความต้องการใน 12 ประเทศหลักทั่วทุกภูมิภาค ด้วยบริการใหม่...
- Advertorial -