Tag: บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์

เฟสท์ จับมือ 9 องค์กรพันธมิตร ส่งมอบเครื่องกำจัดขยะอาหาร จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม” แก่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ [PR]

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ รับมอบเครื่องกำจัดขยะอาหาร เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์  จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม”  โดยมี นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการเยื่อและกระดาษ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์เฟสท์ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตร เป็นตัวแทนส่งมอบบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์...

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เปิดตัว “ตู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ” แห่งแรก เอาใจลูกค้าสายรักษ์โลกให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น [PR]

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ โดย บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เปิดตัวช่องทางจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบตู้กดอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ที่มั่นใจได้ในความสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยได้ติดตั้งเครื่องแรกแล้ว ณ อาคาร INC2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ก่อนจะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไปผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ได้ที่...
- Advertorial -