Tag: บมจ.ไทยประกันชีวิต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Top Influential Brands 2018 จากสถาบัน Influential...

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล Top Influential Brands 2018 จากสถาบัน Influential Brands  ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดแบรนด์ จากผลการสำรวจวิจัยทางการตลาดของศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท...
- Advertorial -