Tag: บมจ. เมเจอร์  ดีเวลลอปเม้นท์

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้เซ็ตเทรนด์ Pet Friendly Residence มาตั้งแต่ 20 ปีก่อน

ด้วยประสบการณ์ตรงที่เคยพบมาด้วยตัวเอง ในฐานะผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเป็นเหมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว แต่ที่ผ่านมากลับหาโครงการ Residence ที่พร้อมจะต้อนรับสมาชิกตัวน้อยนี้ได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการอยู่โครงการที่เน้นความสะดวกสบาย อยู่ใกล้ย่านการค้า หรือโครงการทำเลดีๆ ในเมือง ก็ต้องแลกกับการไม่ได้เลี้ยงสัตว์ ​​​และเชื่อว่าส่ิงนี้กลายเป็นปัญหาของกลุ่ม Pet Lovers ในสังคมเมืองที่ล้วนแต่ต้องเคยเผชิญมาเช่นเดียวกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะคนที่อาศัยตามคอนโดฯ หรือหอพัก ที่มักจะถูกห้ามเลี้ยงสัตว์ แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าหลายๆ คนเลือกที่จะแอบเลี้ยงโดยไม่ให้ใครรู้อยู่ดีดังนั้น เมื่อ คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์​ มีโอกาสได้เข้ามารับผิดชอบธุรกิจในกลุ่ม...
- Advertorial -