Tag: บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ ปลื้ม Green Loan โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม DAU TIENG ประเทศเวียดนาม ได้รับการรับรองเงินกู้สีเขียวจาก CBI...

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินโครงการ (Solar Farm) DAU TIENG ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 240 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม โดยบริษัท...

บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก The International ARC Awards 2021 สะท้อนนโยบายด้านความยั่งยืน...

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก The International ARC Awards 2021 กลุ่ม Sustainability Report :...

บี.กริม เดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม บ่อทองวินด์ฟาร์ม 1 และ 2 จ. มุกดาหาร กำลังผลิต...

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม บ่อทองวินด์ฟาร์ม 1 และ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการโดยบริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ...

บี.กริม เพาเวอร์ โชว์กำไรสูงสุดไตรมาส 2 พุ่ง 56.5% ยอดขายลูกค้าอุตสาหกรรมโต เดินหน้า 7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร –...

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2564 มีกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,022 ล้านบาท หากไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1,011 ล้านบาท...

บี.กริม มอบข้าวสารเกษตรอินทรีย์ จำนวน 10 ตัน มูลค่า 6 แสนบาท ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านโครงการ “บี.กริม...

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ นายวีรพล ตั้งสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิแดง...

ผู้ถือหุ้น BGRIM ไฟเขียวแต่งตั้ง “เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์” เป็นกรรมการบริษัท พร้อมจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 63 อีกหุ้นละ 0.30...

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่งขณะที่นางเกตุวลี นภาศัพท์...

BGRIM สร้างประวัติศาสตร์ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ประเทศกัมพูชาเป็นผลสำเร็จ พร้อมเดินหน้าขยายลงทุนสู่เป้าหมายผลิตไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ในปี 2568 [PR]

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น...

“คาโรลีน ลิงค์” รับรางวัล ผู้นำองค์กรสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ ในงาน WEPs Awards 2020 โดย UN Women...

นางสาวคาโรลีน ลิงค์ กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘BGRIM’ เป็น 1 ใน 2 สตรีนักธุรกิจไทยที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลรองชนะเลิศ ผู้นำองค์กรที่สนับสนุนและชูความเสมอภาคทางเพศ สาขา Leadership Commitment ในงาน Asia – Pacific Women’s...
- Advertorial -