Tag: บมจ.ซิกน่า ประกันภัย

ซิกน่าประกันภัย ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดอัตราการฆ่าตัวตายในสังคมไทย [PR]

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเข้มแข็งทางพันธกิจขององค์กรในด้านการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมั่นคงในชีวิตของผู้คนในชุมชน ตลอดจนผู้คนทั่วโลก จับมือร่วมกับ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างอาสาสมัครสะมาริตันส์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย โดยจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่ให้เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความทุกข์ หรือผู้ที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังจนอยากจบชีวิตตัวเอง กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563...

ซิกน่าประกันภัย จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม ร่วมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาจิตใจและมีคุณภาพชีวิตที่ยิ่งดีขึ้น [PR]

บมจ.ซิกน่า ประกันภัย นำโดย นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำซิกน่าประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เดินหน้าตอกย้ำจุดยืนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมภายใต้ชื่อ “Healthier Kids for Our Future” เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก...

ซิกน่า ประกันภัย ชูทางเลือกที่พร้อมช่วยให้คนไทยจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเอง [PR]

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น ร่วมส่งเสริมให้คนไทยตระหนักรู้และเข้าใจถึงผลกระทบของความเครียดที่มีต่อร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเสนอทางเลือกเพื่อช่วยให้คนไทยจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเองคุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสภาพจิตใจของคนไทยในวงกว้าง ซิกน่าเข้าใจและมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง โดยนอกจากต้องการให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากความเครียดไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายรวมถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตใจ เช่น เกิดภาวะหดหู่ หรือ...

‘ไทย’ ติดโผ ประเทศสุดเครียด Top 5 ของโลก ‘แซนด์วิช เจนเนอเรชั่น’ กดดันหนักสุด

บมจ.ซิกน่า ประกันภัย เปิดเผยข้อมูลจากผลการสำรวจ “คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ประจำปี 2019" (2019 Cigna 360 Well-Being Survey) โดยทำการสำรวจโฟกัสไปใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ ด้านครอบครัว สุขภาพ สังคม การเงิน และการงาน ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างจาก 23 ประเทศ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยใน...
- Advertorial -