Tag: น้ำยาซักผ้า

สูตรเข้มเข้นโตแรง! “เอสเซ้นซ์” เข็นโปรดักท์ใหม่ชิงตลาด ภายใน 3 ปี ต้องติด Top 5

เพราะว่า "ตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้า" มีมูลค่าถึง 18,000 ล้านบาท  แบ่งเป็นผงซักฟอกราว 13,000 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ 5,331 ล้านบาท โดยสินค้าในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็นสูตรมาตรฐานมีสัดส่วนตลาดอยู่ที่ 1,726 ล้านบาท และสูตรเข้มข้นมูลค่า 3,605 ล้านบาท สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา "สูตรเข้มข้น" เป็นกลุ่มที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 2...
- Advertorial -