Tag: น้ำมันพืช

5 สินค้าโตรับกระแส “เทศกาลกินเจ”

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ตลอดช่วงเทศกาลกินเจในปี 2555 จะมีเม็ดเงินในการใช้จ่ายด้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเจ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 11,000 ล้านบาท เนื่องจากกระแสรับประทานอาหารเจ  อาหารเพื่อสุขภาพหรือกระแสรักสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น  Brand Buffet สรุปรายงานจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เรื่องตลาดอาหารเจและสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอานิสงส์จากเทศกาลกินเจในปี 2555  มีรายละเอียด ดังนี้ผักสด ราคาผักมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติเกินเท่าตัว  ราคาผักในปีนี้ทยอยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2555 ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลกินเจประมาณ 1 เดือน อันเนื่องมาจาก ฝนที่ตกหนักทำให้พื้นที่ที่สำคัญในหลายจังหวัดเกิดปัญหาน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต...
- Advertorial -