Tag: น้ำดิ่มคริสตัล

“คริสตัล” เดินหน้ายึดบัลลังก์ “น้ำดื่ม” กระตุ้นผู้บริโภคเรียก “คริสตัล” แทนสั่งน้ำดื่ม

หลังการรุกตลาดอย่างจริงจังทั้งในมิติของการสร้างแบรนด์ รวมทั้งเพิ่มโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่เพื่อขยายกำลังผลิตรับดีมานด์ในตลาดที่ขยายตัว ประกอบกับการมีพรีเซ็นเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่การสร้างภาพลักษณ์และการผลักดันยอดขาย ทำให้มาร์เก็ตแชร์ในตลาดของ “คริสตัล” ขยับเข้ามาอยู่ใกล้ผู้นำตลาดรายเดิมได้มากขึ้น จนสามารถเบียดสลับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้นำตลาดได้ในบางช่วง จนกระทั่งล่าสุด คริสตัลสามารถครองตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำดื่มมาได้ 6 เดือนต่อเนื่อง นับจากเดือนสิงหาคม 2560 ในปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมีส่วนแบ่งในตลาด 20% จากมูลค่าตลาด 35,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีส่วนแบ่ง 17% พร้อมตัวเลขการเติบโต 11% ซึ่งค่อนข้างสวนทางกับภาพรวมตลาดที่ลดลง 2% ครองตลาดทั้งในไทยและอาเซียน ขณะที่การบุกตลาดของคริสตัลเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำดื่มไว้ได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้นั้น...
- Advertorial - ADFEST 2020